Manije Tulije Longo

Manije Tulije Longo (Manius Tullius Longus) bio je jedan od dva konzula Rimske Republike, koji je služio zajedno s Serviusom Sulpiciusom Camerinusom Cornutusom godine 500. pne. Poznat je po tome što je bio prisiljen prepustiti vlast prvom rimskom diktatoru.

Prethodi:
Postumius Cominius Auruncus i Titus Larcius Flavus
Konzul Rimske Republike
sa Serviusom Sulpiciusom Camerinusom Cornutusom
500. pne.
Slijedi:
Titus Aebutius Helva i Gaius Vetusius Geminus Cicurinus