Tirozinska kinaza

Tirozinska kinaza je enzim koji može da prenese fosfatnu grupu sa ATP-a na protein u ćeliji. Ona služi kao prekidač u mnogim ćelijskim funkcijama.

Proteinska tirozinska kinaza
Tirozinska proteinska kinaza zap-70 (1m61)
Identifikatori
Simbol Pkinase_Tyr
Pfam PF07714
InterPro IPR001245
SMART TyrKc
SKOP 1apm
OPM familija 207
OPM protein 2k1k

Fosfatna grupa se vezuje na aminikiselinu tirozin na proteinu. Tirozinske kinaze su podgrupa veće klase proteinskih kinaza koje vezuju fosfatne grupe na druge aminokiseline (serin i treonin). Fosforilacija proteina kinazama je važan mehanizam u komuniciranju signala unutar ćelije (prenos signala) i regulaciji ćelijske aktivnosti, npr. ćelijske deobe.

Proteinske kinaze su podložne mutacijama, usled čega mogu da budu zamrznute u uključenoj poziciji, i da uzrokuju neregulisani rast ćelije, što je neophodno za razvoj kancera. Iz tog razloga su inhibitori kinaza, kao što je imatinib, često efektivni u tretmanu kancera.

Većina tirozinskih kinaza ima asociranu proteinsku tirozinsku fosfatazu, koja uklanja fosfatnu grupu.

Reakcija uredi

Proteinske kinaze su grupe enzima koji poseduju katalitičke podjedinice koje prenose gama (terminalni) fosfat sa nukleotidnih trifosfata (često ATP) na jedan ili više aminokiselinskih ostataka u bočnom lancu proteinskog supstrata. To dovodi do konformacione promene, što utiče na funkciju proteina. Proteinske kinaze se ubrajaju u dve široke klase, na osnovu supstratne specifičnosti: serin/treonin specifične i tirozin specifične.[1]

Reference uredi

  1. Hanks SK, Quinn AM, Hunter T (July 1988). „The protein kinase family: conserved features and deduced phylogeny of the catalytic domains”. Science 241 (4861): 42–52. DOI:10.1126/science.3291115. PMID 3291115. 

Literatura uredi

Vidi još uredi

Vanjske veze uredi