Théobald Dillon

Théobald Dillon (Dublin, 1754 - okolica Lillea, 29. april 1792) bio je francuski oficir rodom iz Irske, poznat kao prvi general koji je poginuo u Francuskim revolucionarnim ratovima.

Rodio se u uglednoj porodici irskih katoličkih jakobita; djed Arthur mu je kao emigrant u Francuskoj bio dobio plemićku titulu i služio u francuskoj vojsci, a stric Arthur Richard Dillon služio kao nadbiskup Narbonnea. Theobald Dillon je vojnu karijeru započeo kada se 1761. godine priključio Dillonovoj pukovniji. U njenim je redovima napredovao i za vrijeme Američkog rata za nezavisnost 1779. sudjelovao u zauzimanju Grenade i opsadi Savannaha. Godine 1791. je pred samo izbijanje Rata Prve koalicije dobio čin brigadnog generala.

Nakon izbijanja rata je Dillon od maršala Rochembeaua dobio zapovijed da iz Lillea prijeđe granicu tada austrijske Belgije i napreduje prema Tournaiu; taj je plan bio dio finte kojom se Austrijance trebalo odvući od generala Birona. Austrijanci su, međutim, bili upoznati sa planom te su se adekvatno postavili pred Dillonove trupe, koje su bile dezorganizirane i opterećene nepovjerenjem između rojalističkih oficira i revolucionarnih vojnika. Iako u bitci kod Marquiana uopćr nije bilo borbenog kontakta s Austrijancima, sama Dillonova zapovijed o povlačenju je izazvala potpuno rasulo. Dillon je nakon pokušaja da uspostavi disciplinu među svojim vojnicima ustrijeljen i izboden bajunetama.

Njegov rođak Arthur Dillon se također borio za Francusku na samom početku rata, ali je kasnije pod sumnjom za izdaju giljotiniran za vrijeme vladavine Terora.