Tekstopisac je osoba, koja sarađuje sa kompozitorom i na osnovu harmonije piše stihove, koji se uklapaju u strukturu kompozicije. Tekstovi se moraju uklapati u ritam, a takođe i u pevačku liniju kompozicije. Pisanje teksta za pesmu je dosta komplikovaniji proces od stvaranja poezije, jer je lirski deo samo jedna komponenta teksta.

Povezano

uredi