Tasmanci ili Tasmanski Aboridžini je naziv za potomke domorodaca Tasmanije.

Karta tasmanskih plemena

Historičari 20. vijeka su smatrali da su Tasmanci izumrli sa smrću Truganini godine 1876, ali se u posljednje vrijeme to osporava.

Današnji Tasmanci, odnosno potomci drevnih Tasmanaca koji su se miješali s bijelim doseljenicima, i kojih, prema nekim procjenama, ima oko 10,000, tvrde da potječu od dvije skupine:

  • Palawa - potomci kćeri poglavice Mannalargenne;
  • Lia Pootah - potomci neimenovane tasmanske aboridžinke koja je za partnere imala britanske vojnike, farmere i doseljenike.

Tasmanci su se u Tasmaniju iz Australije doselili prije 40,000 godina. Prije 10,000 godina je s krajem ledenog doba nestao kopneni most između Australije i Tasmanije, pa su Tasmanci ostali izolirani od ostatka svijeta sve do dolaska Evropljana u 19. vijeku.

Tasmanci su bili organizirani u devet glavnih plemena od po 40-50 ljudi.

tzv. Ljudi iz Oyster Covea, posljednji Tasmanci

Nakon dolaska Evropljana, u periodu od 1802. između 1833. godine je populacija Tasmanaca, što zbog oružanih sukoba, što zbog bolesti, od 8000 ljudi svedena na 300. Preživjeli su nasilno deportirani na otok Flinders odakle je na Tasmaniju godine 1847. vraćeno samo njih 60, od kojih je većina umrla do 1870-ih.

Danas se nekoliko tisuća ljudi koji žive na Tasmaniji opisuju kao Aboridžinski Tasmanijci, jer neke Palawa žene rađaju Europljane na otocima Furneaux i unutar kopnene Tasmanije.