Taoizam je naziv za filozofska i religijska učenja koja se temelje na metafizičkom tumačenju kineskog znaka Tao. Taoisti Tao tumače kao princip kontinuiteta u vječno mijenjajućem Univerzumu. Taoizam je ostavio neizbrisiv trag na razne oblasti kineske kulture, a poslije se proširio i po drugim oblastima istočne Azije.

Taiji dijagram, simbol taoizma

Jedan od utemeljitelja taoizma je i Lao Tse, koji je živio u 6. vijeku pne. Lao Ce je poučavao da ljudi treba da žive u harmoniji sa prirodom. On je naglašavao važnost jednostavnog života i održanje ravnoteže sa prirodom, pri čemu se nije slagao sa Konfučijevim uvjerenjem da su u jednom društvu najvažniji snažna porodica i država. On nije vjerovao u zakone i poučavao je da je najbolji način života ne preduzimati nikakve snažne, protivprirodne akcije. Temeljno djelo taoizma je Tao Te Chinga, koja se često prevodi kao Knjiga Puta i Vrline.

Središnji pojam taoizma je Tao (ili Dao). Tao je nepromjenjiv, prije je svih stvari. Od njega potiču nebo i zemlja, kao dva pola. Muški princip Jang (duh, dobro, ljubav, svjetlo) i ženski princip Jin (tvar, zlo, mržnja, tmina), koji zajedno održavaju sklad svijeta u neprestanom mijenjanju. Taoisti Tao tumače kao princip kontinuiteta u vječno mijenjajućem univerzumu.

Taoizam kao religija se pojavljuje dosta kasnije, u 2. vijeku ne. Taoizam je jedna od velikih religioznih tradicija nastalih u Kini. Za razliku od velikih zapadnjačkih religija, taoizam nema jednog Boga ni proroka osnivača. Jedno od glavnih vjerovanja taoizma je da svaka osoba treba da slijedi sopstveni Tao ili Put. Univerzalan, a ipak veoma lične prirode, taoizam je imao značajnog utjecaja na duhovni život mnogih kultura, kako u Aziji, tako i širom svijeta.

Važno je međutim napomenuti da taoizam nije jasno izdiferencirana religija, baš kao ni konfucijanstvo i kineski budizam, već svi zajedno čine jednu cjelinu - kinesku narodnu religiju koja se je godinama razvijala i prihvaćala razna učenja. Podjela Kineza na taoiste, budiste i konfičijaniste je jedna velika zabluda na Zapadu, a u stvari su ovo samo tradicije koje zajedno čine jednu cjelinu. Istina je da se Kinezi izjašnjavaju kao pripadnici jedne od ovih religija, ali to je samo zato što time žele istaknuti da su više privrženi tom vjerovanju nego ostalima. Mnogi deklarirani taoisti ili konfucijanci idu često u budističke hramove i obrnuto.

Eksterni linkovi uredi