Istočna Azija je pod regija Azije koja se može definirati ili u geografskim ili u kulturnim terminima. U geografskom smislu pokriva oko 6,640,000 km² ili 15% azijskog kontinenta. U kulturnom smislu obuhvaća društva koja pripadaju kineskoj kulturnoj sferi, pokazujući snažni povijesni utjecaj klasičnog kineskog jezika (uključujući tradicionalno pismo), konfucijanizma i neokonfucijanizma, mahayana budizma i daoizma. Ova kombinacija jezika, političke filozofije i religije preklapa se s geografskim određenjem istočne Azije.

Istočna Azija je moderan termin za tradicionalni europski naziv Daleki istok, koji opisuje geografski položaj regije u odnosu na Europu radije nego svoj položaj unutar Azije.

Sljedeće zemlje su smještene u geografskoj istočnoj Aziji:

Sljedeće narode ili društva obuhvaća kulturna istočna Azija:

Sljedeće zemlje ili regije ponekad se smatraju dijelom istočne Azije. Glavni razlog neslaganja o tom pitanju jest razlika između kulturne i geografske definicije "istočne Azije". Politička perspektiva je također važan čimbenik.

Više od 1,5 milijardi ljudi, tj. oko 40% stanovništva Azije ili četvrtina svih ljudi na svijetu živi u geografskoj istočnoj Aziji. Ova je regija jedna od najnapučenijih mjesta na svijetu. Gustoća stanovništva u istočnoj Aziji iznosi 230 st./km², što je pet puta više od svjetskog prosjeka.

Ostale subregije Azije

uredi