Taksil (na grčkom Tαξίλης ili Ταξίλας; 4. vijek pne.) bilo je ime koje su drevni grčki kroničari dali vladaru oblasti između rijeka Ind i Hidasp u Pandžabu, a čija je prijestolnica bila grad Taksila. Njegovo pravo ime je bilo Ambhi (grčki: Omphis).

Taksil je bio u neprijateljstvu s Porom, vladarom oblasti istočno od Hidaspa. Kada je 327. pne. Aleksandar Veliki započeo svoj pohod na Indiju, Taksil je u tome vidio priliku da stekne moćnog saveznika, te mu se formalno pokorio i pružio pomoć u ljudstvu, slonovima i opremi. Godine 326. pne. je 5000 Taksilovih vojnika sudjelovalo na strani Aleksandra u velikoj bitci na Hidaspu te nakon pobjede imalo zadatak goniti poražene ostatke Porovih snaga. Pri tome je Taksil umalo poginuo. Nakon Porove predaje je Aleksandar odlučio pomiriti bivše suparnike.

Taksil je potom pomagao Aleksandru pomagao prilikom izgradnje flote na Indu. Kada su Filipa, makedonskog oficira imenovanog za satrapa Indije, ubili vlastiti vojnici, Aleksandar je Taksilu dao vlast nad njegovim područjima. To je nakon Aleksandrove smrti priznao i sporazum u Triparadisu 321. pne. Kasnije je pak vlast nad tim područjem imao Eudem, da bi oblasti Pendžaba nešto kasnije osvojio Chandragupta Mauriya, osnivač Maurijskog Carstva. Što se tada dogodilo s Taksilom, nije poznato.