Sumrak je vreme između zore i izlaska Sunca te vreme između zalaska Sunca i noći. U to vreme sunčeva svetlost se raspršuje u gornjim slojevima atmosfere te pri tome osvetljava niže slojeve atmosfere, što dovodi do toga da Zemlja nije u potpunosti osvetljena sunčevim svetlom, niti je u potpunom mraku. U to vreme se Sunce ne može videti jer se nalazi ispod horizonta.

Sumrak na pučini
Sumrak na pučini
Sumrak na pučini

Simbolika

uredi

Zbog neobičnog osvetljenja i romantičnog ambijenta u to vreme sumrak je popularan među fotografima i slikarima, koji ga još nazivaju i "plavim satom" ili "slatkim svetlom", i to zbog izraza u francuskom jeziku "l'heure bleue".

Tehnička definicija

uredi

Sumrak je tehnički definisan kao period pre izlaska Sunca te opet nakon zalaska Sunca, tokom kojeg postoji prirodno svetlo koje pružaju viši slojevi atmosfere, koje oni primaju direktno od sunčevog svetla pa ga delom reflektuju prema Zemljinoj površini.

Postoje tri vrste sumraka: