Fotograf je osoba koja se bavi stvaranjem fotografija pomoću određene fotografske alatke (fotoaparat, kamera opskura,...), odnosno osoba koja obavlja fotografsku delatnost.

Fotograf

Fotografi na poslu

Zanimanje
Naziv zanimanja Fotograf
Područje rada Fotografija
Opis posla
Kvalifikacije Akademija, Srednja škola, Kurs
Polja rada umetnost,fotožurnalizam, naučni rad, komercijalni rad, amaterski rad
Prosečna zarada zavisi od kompanije u kojoj je fotograf zaposlen i od renomea samog fotografa

Sve jednostavnija fotografska tehnika omogućuje i laicima da naprave fotografiju, ali se stručnost fotografa prevashodno ogleda u njegovim kvalifikacijama, te poznavanju fotografskih veština - manipulisanje svetlošću i vizuelnim formama, razumevanje prizora (sadržaja fotografije) itd. Primarno fotografsko obrazovanje podrazumeva poznavanje upotrebe foto-aparata i geometrijske optike kao dela fizike koji izučava svetlost. Osnovni proizvod fotografa je fotografija u materijalnoj ili digitalnoj formi.

Vrste fotografa

uredi

Fotografska oprema

uredi

Za fotografisanje, fotograf koristi: fotoaparat, objektiv, fotografski blic, studijski blic, pozadinu, reflektujući panel, kišobrane za rasvetu i dr.

Za izradu fotografija kod klasične fotografije se koriste aparat za povećavanje sa ostalim priborom (kadice, štipaljke, dozne za filmove itd.), a kod digitalne fotografije računar i štampač/ploter. I klasične i digitalne fotografije se mogu izrađivati pomoću procesnih mašina.

Spoljašnje veze

uredi