Studenica (reka)

Studenica je reka u Srbiji. Izvire na planini Goliji, na mestu zvanom Odvraćenica, na visini od 1615 m. Kod Ušća utiče u reku Ibar, kao njegova leva pritoka. Duga je 57,6 km, a njen sliv ima površinu 582 km². Dolina joj je vrlo uzana i duboka.