Stereoselektivnost

Stereoselektivnost je karakteristika hemijskih reakcija koje iz jednog početnog supstrata kao proizvod daju smešu nejednakih količina stereoizomera. Stereoselektivnost može biti delimična, kada se u reakciji dobija veća količina jednog stereoizomera u odnosu na drugi, i potpuna, ako se kao proizvod dobija samo jedan stereoizomer. Delimična stereoselektivnost je veoma zastupljena u organskim reakcijama i uslovljava je niz faktora, od kojih se često izdvajaju sterne interakcije. Jedan od primera favorizovanja jednog stereoizomernog proizvoda u odnosu na drugi je reakcija dehidrohalogenovanja 2-jodbutana u kojoj se dobija 80% -{trans-}- i 20% -{cis-}- proizvoda (2-butena). Potpuna stereoselektivnost je zastupljena u prirodi i karakteristika je velikog broja enzimskih reakcija. Takođe je od velikog značaja u asimetričnim sintezama.[1][2]

ReferenceUredi

  1. Clayden Jonathan, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers (2001). Organic chemistry. Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press. ISBN 0-19-850346-6. http://www.organic-chemistry.org/books/reviews/0198503466.shtm. 
  2. Smith, Michael B.; March, Jerry (2007). Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (6th izd.). New York: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-72091-7. http://books.google.com/books?id=JDR-nZpojeEC&printsec=frontcover. 

LiteraturaUredi

Vidi jošUredi