Srednja škola

institucija za srednje obrazovanje

Srednja škola je trogodišnja ili četverogodišnja škola koju učenik pohađa nakon završene osnovne škole.

Podjela srednjih škola uredi

Srednje se škole dijele na gimnazije, strukovne škole i umjetničke škole.

  • Gimnazije mogu biti opće (opšte), jezične (jezičke), klasične, prirod(oslov)no-matematičke i prirodoslovne, a obrazovanje u njima traje četiri godine.
  • Strukovne se škole dijele na četverogodišnje (tehničke, ekonomske, poljoprivredne i dr.), trogodišnje (industrijske, obrtničke i dr.) i petogodišnje (samo zdravstvena).
  • Umjetničke škole obrazuju učenike u području glazbe (muzike), plesa, likovne umjetnosti i dizajna, a školovanje u njima traje četiri godine.

Osim nabrojanih, postoje i srednje policijske, vojne i vjerske škole.

Nakon četverogodišnje srednje škole učenik može nastaviti obrazovanje na višim i visokim školama (visokim učilištima).