Softverska platofma

Softverska platofma je glavni element u softverskom razvoju. Tipična platforma uključuje arhitekturu računara, operativnog sistema, programskih jezika i povezanog interfejsa.

PrimjeriUredi