Slogan je moto, fraza ili kratka rečenica koja se koristi u komercijalne ili političke svrhe. Cilj joj je da čestim ponavljanjem bude lako zapamćena, prepoznata ideja koju ona plasira.

Političke partije, na primer, za svaku izbornu kampanju plasiraju novi slogan dok preduzeća to rade obično jedanput jer preko slogana treba da budu prepoznata.

Slogani se koriste i u heraldici na grbovima.

Primeri slogana:

Komercijalni

uredi
  • MTS Srbije - "Imate prijatelja
  • VIP - "Vaše reči, vrede više
  • Robne kuće Beograd - "Sve lepe stvari kupujete u robnim kućama Beograd
  • Koka Kola - "Koka kola je to!

Politički

uredi