Slobodno tržište

Slobodno tržište je svako ono tržište u kome kupci i prodavači vrše dobrovoljnu izmjenu roba i usluga na temelju zajednički dogovorene cijene (v. tržišna privreda).

Slobodno tržište kao koncept ekonomije, odnosno političke ekonomije, predstavlja krajnju suprotnost državnoj, odnosno dirigiranoj privredi.

Povezano

uredi