Senat SAD (engleski, United States Senate) je gornji dom američkog Kongresa koga sačinjavaju po dva senatora iz svake federalne države.

Uz zakonodavne funkciju, Senat je ovlašćen potvrđivati predsjednikova kadrovska imenovanja.

Svake druge godine se trećina članova biraju na mandat od šest godina.