Sekretar financija Sjedinjenih Država

Sekretar financija Sjedinjenih Država, doslovno Sekretar Sjedinjenih Država za Riznicu (engl. United States Secretary of Treasury) je funkcionar izvršne grane federalnih vlasti SAD koji vodi Ministarstvo financija (engl. Treasury Department). Po svojoj nadležnosti odgovara ministru financija u drugim državama, iako je do 2003. imao i određene policijske nadležnosti, s obzirom da su ATF i Tajna služba bili pod nadležnošću njegovog ministarstva. Sekretar financija je član predsjedničkog kabineta i peti funkcionar u predsjedničkom nasljednom redu. Od vremena Billa Clintona sudjeluje u radu Vijeća nacionalne sigurnosti.

Funkcija ministra financija je evoluirala od Vrhovnog nadzornika riznice ustanovljenog u SAD u skladu s Člancima o konfederaciji, odnosno tročlanog nadzornog odbora. Nakon što je donesen novi Ustav, prvi predsjednik George Washington je 1789. dužnost ministra financija povjerio bivšem vrhovnom nadzorniku Robertu Morrisu on je to odbio, i umjesto sebe predložio Alexandera Hamiltona koji je na kraju postao prvi ministar financija.