Sekelji su etnička grupa Mađara, koja živi u Rumuniji, na istoku Transilvanije, u županijama Hargita, Kovasna i Mureš. Sekelja ukupno ima oko 670.000, a u županijama Hargita i Kovasna oni čine većinu stanovništva - Hargita (85%), Kovasna (74%).

Sekelji su u prošlosti smatrani za poseban narod, a danas su etnička grupa Mađara. Pretpostavlja se da Sekelji vode poreklo od Avara ili od Huna. Kada su se Mađari doselili u Panonsku niziju krajem devetog veka, Sekelji su već živeli na ovom području. Neki istraživači smatraju da su Sekelji živeli na istočnim Karpatima još u petom veku.