Sedam rimskih brežuljaka

Sedam brežuljaka Rima istočno od Tibra čine srce Rima. Sedam brežuljaka ranijeg Rima bili su: Cermalus, Cispius, Fagutal, Oppius, Palatium, Sucusa i Velia. Oni se naročito pominju u mitologiji, religiji i politici. Smatra se da je prvobitni Rim sagradio Romul na brdu Palatin (Collis Palatinus). Ostalih šest od sedam brežuljaka kasnijeg Rima su Aventin (Collis Aventinus), Kapitol (Collis Capitolinus), Kvirinal (Collis Quirinalis), Viminal (Collis Viminalis), Eskvilin (Collis Esquilinus) i Celian (Collis Caelius).

Sedam rimskih brežuljaka.

U početku je na sedam brežuljaka bilo nekoliko naseobina koji nisu sebe smatrali gradom Rimom. Stanovnici ovih brežuljaka počeli su da učestvuju u religioznim igrama i tako su počeli da se okupljaju. Grad Rim je nastao tako što su ta odvojena naselja počela da se udružuju i isušuju močvarne doline između brežuljaka, pretvarajući ih u tržnice i forume.

Danas poznato Vatikansko brdo (italijanski: Vaticano, od latinskog: Collis Vaticanus) je severozapadno od Tibra i nije jedno od sedam brežuljaka Rima. Takođe se ni brda Pincian (italijanski: Pincio, od latinskog: Mons Pincius), na severu, i Janikulum (italijanski: Gianicolo, od latinskog: Ianiculum), na zapadu, ne ubrajaju u sedam brežuljaka.

Od sedam brežuljaka kasnijeg Rima, pet od njih (Aventin, Celijan, Eskvilin, Kvirinal i Viminal) su naseljena područja sa spomenicima, zgradama i parkovima, Kapitol je danas sedište opštine Rim, a Palatin je arheološko područje.