Sark (fr. Sercq; sarkski: Sèr) je malo ostrvo u jugozapadnom delu La Manša. Pripada Kanalskim ostrvima i deo je bejlifa Gernzija. Sark ima porvšinu od oko 3 km2. Na ostrvu nema automobilskog saobraćaja, a dozvoljene su samo kočije koju vuku konji, bicikli, traktori i bagiji na baterije ili motorizovani bicikli za stare ili onemoćale osobe. Putnici i roba stižu trajketom sa Gernzija i prevoze se od pristaništa vozilima koja vuku traktori. Glavni izvori prihoda Sarka su turizam, zanatstvo i finansije.

Aerofotografija Sarka

Ostrvo Sark je do 9. aprila 2008. bilo uređeno kao feud, kada je ukinulo poslednji preostali feudalni sistem u Evropi.