Ciloni (također Sajlonci, orig. Cylons) kibernetička su civilizacija u ratu sa Dvanaest kolonija čovjeka u naučno-fantastičnoj franšizi Battlestar Galactica, kako u originalnoj seriji, tako i u prerađenoj seriji koja je počela 2003. godine.

Iako se priroda i porijeklo Cilona u mnogome razlikuje u ove dvije serije, u obje se pojavljuju cilonski napadači i centurioni, uobičajeno potičući sa baznih zvijezda (orig. Basestar).

Originalna serija uredi

Glavni članak: Sajlonci (1978)

Ciloni originalne serije mehanički su metalni modeli, koje je stvorila drevna, napredna reptilijanska rasa. Ova je stvorila robote kako bi im služili i održavali njihovo ogromno carstvo, te popunjavali vojne redove usljed naglog pada broja stanovništa koji je na kraju doveo do gotovo trenutnog izumiranja Cilona.

Nova serija uredi

Ciloni nove Battlestar Galactice fundamentalno se razlikuju od Cilona originalne serije. U novoj verziji Cilone su stvorili ljudi kako bi im služili kao roboti radnici i vojnici. Kao i u originalnoj seriji, Ciloni unište gotovo čitavu ljudsku civilizaciju, te kroz duboki svemir krenu u potjeru za ostatkom čovječanstva koji je preživio u svemirskim brodovima. Za razliku od originalne serije, u novoj verziji postoji dvanaest cilonskih modela koji su gotovo istovjetni ljudskim bićima. Iako je fokus serije na ovim Cilonima u ljudskom obličju, pored humanoidnih modela postoje i Ciloni centurioni nalik onima iz originalne serije, često podrugljivo nazivani "tosterima" zbog svog metalnog tijela. Većina cilonske tehnologije zasnovana je na bioinžinjeringu, a ne na konvencionalnoj robotici.

Za razliku od uglavnom neobjašnjenih razloga genocidene misije Cilona originalne serije, osnovna motivacija cilonske rase u novoj seriji je religija. Oni smatraju da je ljudska rasa grešna, da predstavlja grešku u božijem stvaranju, te da samim tim ne "zaslužuje" da opstane. Cilonska monoteistička religija i njigov opis "Boga" u mnogome imaju sličnosti sa abrahamskom/ibrahimskom religijom.