Abrahamske religije

Abrahamske ili avramske religije je pojam koji se koristi u proučavanju uporedne religije da bi se opisale one religije koje svoje poreklo vuku iz zajedničke, drevne semitske tradicije. Sledbenici ovih religija izvlače svoje poreklo od Avrama ili Abrahama, patrijarha čiji je život opisan u Starom Zavetu, i koji je takođe važna ličnost i u Novom Zavetu i u Kuranu. Ove religije čine veliku grupu koja uključuje judaizam, hrišćanstvo i islam i čiji je broj sledbenika negde oko polovine svetskog stanovništva.

Mapa koja pokazuje dominantnost "Avramskih" (ljubičasto) i "Darmskih" (žuto) religija u svakoj zemlji

Pored judaizma, hrišćanstva i islama, brojne druge religije sa semitskom tradicijom se često smatraju Avramskim religijama. Obično se tu ubrajaju bahajska vera, druzi, mandaizam, sikizam i rastafarijanizam.

Pojam pustinjski monoteizam se ponekad koristi u slične svrhe za upoređivanje istorijskog konteksta.