MKB-10 Klasifikacija
F65.5 Sadomazohizam

Sadomazohizam psihički poremečaj koji se javlja kada se osoba, mazohistički ili sadistički nastrojena, identifikuje sa osobom koja joj nanosi bol ili čiju patnju uzrokuje. Smatra se odbranom od kastracijske anksioznosti. Iz psihoanalize saznajemo da pacijenti sa mazohističkim osobinama često imaju sadističke snove i obrnuto. Novija tumaćenja ga tumaće kao erotski, a ne agresivan nagon.