Rupa se može odnositi na:

  • Rupa, otvor

ili:

ili: