Pod terminom rukavica ili rukavice podrazumeva se pre svega deo odeće koji se navlači na ruke. Najčešće se pravi sa pet prstiju ali može biti i sa dva (za potrebe vojske) ili samo sa jednim izvedenim za palac.

Prilikom pozdravljanja Bon-ton nalaže da muškarci skidaju rukavice a žene ne!

U srednjem veku izazivanje na dvoboj bi se izvodilo tako što bi jedan muškarac drugome bacio rukavicu u lice ili bi ga simbolično išamarao rukavicom koju drži u ruci. To se smatralo teškom uvredom.

Prema nameni rukavice se dele:

Rukavice kao modni detalj

uredi

Rukavice kao modni detalj se prave od finih materijala, mogu biti štrikane, heklane. Dužna može biti i iznad lakata. Modna pravila zahtevaju da rukavice, tašna i cipele budu, kod žena, u jednoj boji.

Zaštitne rukavice

uredi

U zavisnosti od čega treba da zaštite ruke, zaštitne rukavice se prave od različitih materijala. To mogu biti vuna, koža, azbest, guma, lateks, metal... Štite od hladnoće, toplote, mehaničkih povreda, hemikalija, strujnog udara, kvašenja ruku, zaraze...

Zaštitne rukavice nose ili bi trebalo da nose, topioničari, svi koji rade sa električnim alatima, medicinsko osoblje koje radi na mestima gde postoji mogućnost zaraze, radnici koji rade sa mašinama i alatima gde postoji mogućnost povrede...

Izvršioci krivičnih dela često nose rukavice da na mestu zločina ne bi ostavili otiske prstiju.

Interesantno je da američki vojnici u Iraku stalno nose rukavice.

Bokserske rukavice nose bokseri. Cilj im je da zaštite ruke boksera ali još više protivnika od težih ozleda. U zavisnosti od toga da li je u pitanju amaterski ili profesionalni boks težina rukavica je 10 ili 6 unci. (jedna unca je 28 grama). Teže rukavice izazivaju manje povrede!