Roman III Argir

(Preusmjereno sa stranice Roman III. Argir)

Roman III Argir (Srebrni) (grč. Ρωμανός Γ΄ Αργυρός; \11.04.1034) je bio vizantijski car (10281034), carigradski eparh i prvi muž carice Zoje, ćerke Konstantina VIII (savladar 9761025, car 10251028). Pripadao je civilnom plemstvu, jednoj od sukobljenih strana u Vizantiji tokom XI veka.

Roman III Argir (Srebrni)


Poreklo
Porodica

Pošto nije imao muških potomaka, Konstantin VIII je pred samu svoju smrt za supruga svoje pedesetogodišnje ćerke Zoje odredio carigradskog eparha Romana Argira koji je bio desetak godina stariji od nje. Svadba je održana 12. 11. 1028. godine, a tri dana kasnije Konstantin je umro prepuštajući Carstvo Romanu, predstavniku civilnog plemstva.

Smrt Romana Argira (Hronika Jovana Skilice)

Tokom svoje šestogodišnje vladavine, Roman III je ukinuo niz zakonskih odredbi koje su ograničavale plemstvo, prevashodno opozvavši alilengion (dodatni porez na napuštenu seljačku zemlju) oslobodivši plemstvo plaćanja jednog dela poreza odnosno uskrativši carsku blagajnu za jedan deo prihoda. Istovremeno je indirektno dozvoljeno širenje velikih poseda na račun seljačkih i vojničkih poseda, čime je dodatno slabljena kako državna blagajna, tako i njena vojna moć. Roman se okušao i na vojnom polju katastrofalnim pohodom na Siriju, koji se na kraju dobro završio po Vizantiju, jer je posle Romana komandu preuzeo Georgije Manijakis koji je zatim osvojio Edesu, da bi u periodu od 1038. do 1043. godine vodio uspešnu kampanju na Siciliji protiv Arabljana osvojivši Sirakuzu i Mesinu.

Roman III umire 11. 04. 1034. godine u svom kupatilu, a njegova supruga Zoja se istog dana udaje za svog mladog ljubavnika Mihajla (IV) (10341041.) koji postaje novi car.

Vidi još uredi

Prethodnik:
Konstantin VIII Makedonac
Vizantijski carevi
(10281034)
Nasljednik:
Mihajlo IV Paflagonac