Rezbarenje kamena

Rezbarenje kamena označava svaku aktivnost kojom se kamenu ili stijeni mijenja oblik tako da se otklanjaju njegovi dijelovi. Pod time se može podrazumijevati priprema kamenja, odnosno njihovo rezanje u blokove pogodne kao građevinski materijal, ali i transformacija kamena ili stijene u umjetničku skulpturu.

ReferenceUredi