Registarske oznake motornih vozila u Slovačkoj

(Preusmjereno sa stranice Registarske oznake u Slovačkoj)

Registarske tablice motornih vozila u Slovačkoj (slovački: EČV, evidenčné číslo vozidla) od 1997. imaju oblik XX-NNNYY, gdje XX predstavlja oznaku (kod) okruga (okres) (engl. district code), NNN tri broja koja se dodjeljuju redom, a YY dva slova koja se dodjeljuju abecedno.

Šema slovačkih tablica. Kad se izredaju brojevi od 001 do 999 uz oznaku AA, brojevi ponovo kreću od 001 do 999, a oznaka se mijenja u AB itd.

Nakon ulaska EU!

uredi
  • Od 1. juna 2006. postoje tri oblika tablica. Pored prethodna dva, uvedene su i tablice koje imaju zastavu EU, ali i grb umjesto crtice u okviru tablice. Evo kako to izgleda na tablicama Košica:

     

 
Stare slovačke tablice (izdavane do 1. IV. 1997)

Stare tablice

uredi
  • Stari oblik slovačkih tablica (slovački: ŠPZ, štátna poznávacia značka), koji je imao oblik XX - NN NN ili XXY - NN NN, izdavao se do 1. aprila 1997. Od 1. januara 2005 one više ne važe. Vozila s takvim tablicama otada se ne smiju naći na javnim putevima.

Spisak auto-oznaka slovačkih okruga

uredi
 
Slovačke tablice prije ulaska u EU - NR znači Nitra
 
Slovačke tablice prije ulaska u EU - TN znači Trenčín
 
Slovačke tablice nakon ulaska u UN, bez slovačkog grba - TN znači Trenčín
 
Slovačke tablice nakon ulaska u EU, sa zastavom Evropske Unije i sa slovačkim grbom - IL znači Ilava

Karta Slovačke s označenim okruzima

uredi
 
Slovački okruzi
 
 
 
 
 
 

Spoljašnje veze

uredi