Radnički bataljon

Radnički bataljon Užičkog NOP odreda bio je bataljon sastavljen od radnika iz Užica. Formiran je krajem oktobra 1941. godine. Svi njegovi borci pali su 29. novembra u bici na Kadinjači protiv nemačkih okupatorskih snaga.

Zbor Užičkog Radničkog bataljona pred odlazak u svoju poslednju borbu na Kadinjači.

Formiranje uredi

Radnički bataljon formiran je krajem oktobra 1941. godine u Užicu od radnika, koji su radili po raznim radionicama i fabrikama. Na dan formiranja, bataljon je u svom sastavu imao sledeće čete:

  • Železnička četa – formirana 8. oktobra od radnika železničke ložionice i kolskih radnika
  • Krojačko-obućarska četa – formirana od dva voda radnika obućara i krojača
  • Tkačka četa – formirana u tkačkoj fabrici
  • Pekarska četa – formirana najvećim delom od pekara, a zatim sarača i opančara

Bataljon je po četama, vodovima i desetinama vršio svoje svakodnevne poslove, povremeno imao vežbe i pripremao se za odbranu grada.

Borci bataljona po prvi put su učestvovali u većim borbama pri odbrani Užica na položajima Mendinom brdu i Karađorđevom šancu, 2. novembra, kada su razbili četničke jedinice i poterali ih prema Trešnjici. Železnička četa bataljona pobedila je četnike kod Karana 5. i 8. novembra. Dana 9. novembra, delovi bataljona razbili su četničke snage na Crnokosi kod kote 809 Šarampov.

Bitka na Kadinjači uredi

 
Spomenik palim borcima bataljona na Kadinjači
Glavni članak: Bitka na Kadinjači

Po početku Prve neprijateljske ofanzive i napadom na Užičku republiku, po naređenju Vrhovnog štaba NOPO Jugoslavije od 28. novembra, Radnički bataljon je bio ojačan sa dve čete Užičkog i dve čete Posavskog partizanskog odreda. Ukupne jačine 400-450 boraca i s jednim topom 75 mm, bataljon je zauzeo položaje na Kadinjači da bi usporio nadiranje desne kolone (grupe „West“) nemačke 342. pešadijske divizije pravcem Bajina Bašta–Užice i time stvorio potrebno vreme za izvlačenje glavnine partizanskih jedinica iz Užica na Zlatibor.

Oko 9 časova ujutro 29. novembra, položaj na Kadinjači bio je posednut. Položaje u prvoj liniji na desnom krilu, severno od grupe kuća zaseoka Lukići zaposela je Pekarska četa, deo položaja severoistočno od zaseoka posela je Krojačko-obućarska četa i branila drum koji vodi za Užice. Tkačka četa posela je deo položaja severno od zaseoka Rakići, a Železnička četa na drumu kod Sinjevca. U drugoj liniji na visovima Kadinjače, Laništa, kote 836, kote 808 i sela Gloginići poslee su pridružene čete Užičkog i Posavskog partizanskog odreda.

U ogorčenoj borbi s nadmoćnijim neprijateljskim snagama od 8 časova ujutro do 14 časova i 30 minuta poslepodne, branioci Kadinjače nisu dozvolili nemačkim snagama da prodru u Užice. Tek kad su im nemci uništili top i sva automatska oruđa, neprijatelj je zauzeo Kadinjaču.

Odlikovanja uredi

Radnički bataljon je posle rata bio odlikovan Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, a ukazom predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita od 19. septembra 1979. godine, odlikovan je Ordenom narodnog heroja.

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.

Vidi još uredi