Prva generacija programskih jezika

Prvu generaciju predstavljaju jezici na mašinskom nivou. Pojavljuju se sa prvim komercijalnim računarima (1953). Programiranje je izvođeno binarnim kodom tj. skupinama nula i jedinica ( 0 i 1 ). Komande se direktno pišu u mašinskom jeziku, to jest kao niz naređenja koje se učitavaju u komandni registar procesora i tamo izvode. Komande su naravno ovisne od procesora i zbog toga je portiranje ovakvih programa skoro nemoguće. Danas se ovakav način direktnog programiranje ne koristi, osim u posebnim slućajevima, npr. kada se radi kritičnim hardverskim operacijama.