Prometejizam (poljski: prometeizm) je naziv za poljsku vanjskopolitičku doktrinu koja je kao cilj imala razbijanje ili slabljenje ruske odnosno sovjetske države kroz potporu secesionističkih nacionalističkih pokreta, odnosno stvaranje što je moguće većeg broja suverenih nacionalnih država na njenoj teritoriji. Koncept je ime dobio po Prometeju, mitskom grčkom polubogu koji je ljudima poklonio vatru i tako ih oslobodio ovisnosti o bogovima. Njegov autor i glavni podstrekač je bio poljski vojskovođa i državnik Jozef Pilsudski, a od njegovog dolaska na vlast 1925. do izbijanja drugog svjetskog rata je, u manjoj ili većoj mjeri, predstavljala neslužbenu politiku Druge poljske republike koja je prometeističke napore nastojala potpomoći pružanjem financijske, logističke i obavještajne pomoći različitim secesionističkim organizacijama.

Glavni izvor podataka o prometeizmu je bio poljski vojni obavještajac Edmund Charaszkiewicz, koji je od 1927. do njemačke invazije bio zadužen za koordinaciju i vođenje prometeimstičkih aktivnosti. Nakon odlaska u emigraciju u Francuskoj je cijeli koncept opisao u knjizi izdanoj u februaru 1940.

V. također uredi