Primaza je enzim koji učestvuje u replikaciji DNK. Međusobno povezuje nukleotide RNK u kratke lance (koji se nazivaju prajmeri) koji su komplementarni i antiparalelni u odnosu na DNK maticu, čime se omogućava dejstvo DNK polimeraze. Primaze su važne za replikakaciju DNK zato što sve poznate DNK polimeraze mogu da započnu sa radom samo ako postoji inicijalna RNK sekvenca ili prajmer.[1]

ReferenceUredi

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi