Prijestupna godina

PrijestupnaJE ili prestupnaEK godina je godina koja ima 366 dana, za razliku od ostalih godina koje imaju 365 dana. Razlog tome je usklađivanje kalendarske godine s astronomskom godinom, da ne bi s vremenom Nova godina pala u ljeto, a grožđe dozrijevalo u decembru ili januaru. Mjesec februar, koji inače ima 28 dana, u prijestupnoj godini ima 29 dana.

Prijestupne godine sve su djeljive s 4, ako nisu djeljive sa 100, kojima se dodaju one koju su djeljive s 400.

Dakle, godine 1800, 1900. i 2100. nisu prijestupne, dok 1600, 2000. i 2400. jesu (sve ovo odnosi se na gregorijanski kalendar).