Zaharije Ostojić: Razlika između izmjena

Dodano 1.038 bajtova ,  prije 9 godina
{{citiranje|Avgusta 1942. godine na terenu oko Ustikoline i Jahorine (istočna Bosna) Mihailovićevi četnici pod komandom majora Zaharija Ostojića i Petra Baćovića zaklali su oko 2.500 lica muslimanske veroispovesti a sela popalili.<ref name="Presuda">[http://www.znaci.net/00001/60_3_34.pdf Miodrag Zečević: DOKUMENTA SA SUĐENjA DRAŽI MIHAILOVIĆU, Beograd 2001: Presuda Dragoljubu Mihailoviću i ostalima]</ref>|Presuda Dragoljubu Mihailoviću i ostalima}}
 
=== OperacijaBitka Weissna Neretvi ===
{{main|Operacija Weiss|Bitka na Neretvi}}
 
 
{{citat|Danas sam sa Nemačkim oficirima napravio sporazum da ne prelaze levu obalu Neretve, a da međusobno izbegavamo kontakt. Komunisti imaju 3 divizije 2 Prozor — Drežnica, a 1 Imotski. Dalmaciju bez Jovanovića ne mogu dati. Tetkići [Italijani] sa 5 bataljona idu sa Crnogorcima sa desne strane Neretve. A mi sa 800 Tetkića sa leve da unište grupu u Drežnici.<ref>http://www.znaci.net/00001/11_33.htm</ref>|Telegram Jevđevića Ostojiću od 23. februara 1943.}}
 
[[28. februar]]a Zaharije Ostojić traži Dobroslavu Jevdeviću:
 
{{citat|1) Da se sa Nemcima i Italijanima sporazumeš da se četnicima dade za čišćenje zona: Rama — Prozor — Šujica — Livno — Makarska — morska obala do ušća Neretve — desna obala Neretve — Rama, s tim da Nemci na ovu zonu ne prelaze, već čiste ostalu zonu severnu.
 
2) Da Italijani dadu municiju, hranu i automatsko oruđe za 20.000 četnika za ove operacije. Sa Baćovićem ćemo imati u stvari oko 15.000, a onih 5.000 pravo je da dignemo. Obezbedi davanje topova i bacača i pomoć avijacije za bombardovanje i izviđanje.
 
3) Da Italijani daju svojih 5.000 ljudi i obezbede prevozna sredstva za prebacivanje naših snaga prema operativnim potrebama. Da za svaku kolonu daju radio-stanice i telefonski materijal.
 
4) Rezultat po ovome moram da znam za 3 dana radi priprema naređenja i promene moga komandnog mesta, negde oko Nevesinja. Ako se ovo ispuni garantujem za uspeh u najkraćem roku.<ref>http://www.znaci.net/00001/11_33.htm</ref>}}
 
Kako je postajalo sve izvesnije da partizani odnose pobedu u [[Bitka na Neretvi|bici na Neretvi]], Zaharije Ostojić je preko [[Dobroslav Jevđević|Dobroslava Jevđevića]] tražio da Nemci hitno posednu obalu Neretve i neprekidno bombarduju partizanske položaje: