Porodično stablo Dvadeset šeste dinastije Egipta

Porodično stablo 26. dinastije je isto tako složeno i nejasno kao i kod ranijih dinastija Drevnog Egipta. Ono je završilo sa smrću Apriesa, koga je zamijenio Amasis II, general koji uopće nije pripadao kraljevskoj kući.

 
 
 
Tefnakht II
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekauba
 
 
Neho I
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
Psamtik I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitocris I
 
 
Neho II
 
Khedebarbenet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
Psamtik II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ankhnesneferibre
 
 
 
 
Apries