Popis jevrejskih vladara

Prvo razdoblje jevrejskih vladara započinje u gvozdeno doba, kada se, nakon vremena plemenskog sistema, u drugoj polovini 11. veka. pne. počinje u Izraelu da se uspostavlja monarhija, a traje sve do pada pod asirsku i vavilonsku vlast. Nakon vremena persijske i helenističke prevlasti, nakon makabejske pobune u 2. veku pne. uspostavlja se vlast jevrejskih etnarha i sveštenika u Judeji, a nastavlja se vlašću Iroda Velikog i njegovih naslednika, koji vladaju raznim područjima današnjeg Izraela, Palestine, Jordana i Sirije, sve do pred kraj 1. veka, kada Rimljani konačno preuzimaju svu vlast, a potom (135. godine) i preimenuju provinciju Judeju u provinciju Sirija-Palestina.

Razdoblje jevrejskih kraljeva (oko 1030.-587. pne.) uredi

Jedinstveno kraljevstvo (oko 1030.-931. pne.) uredi

 • Šaul, (oko 1030.-1010. pne.)
 • David, (oko 1010.-970. pne.)
 • Solomon, sin Davidov (oko 970.-931. pne.)

Podeljeno kraljevstvo (oko 931.-587. pne.) uredi

Kraljevstvo Izrael (oko 931.-721. pne.)
 • Baša, (oko 909.-886. pne.)
 • Ela, (oko 886.-885. pne.)
 • Zimri, (vladao samo 7 dana)
 • Omri, (oko 885.-874. pne.)
 • Ahab|, (oko 874.-853. pne.)
 • Joram, (oko 852.-841. pne.)
 • Jehu, (oko 841.-814. pne.)
 • Joaš, (oko 798.-783. pne.)
 • Pekah, (oko 737.-732. pne.)
Kraljevstvo Judeja (oko 931.-587. pne.)
 • Roboam, sin Solomonov (oko 931.-913. pne.)
 • Asa, (oko 911.-870. pne.)
 • Joram, (oko 848.-841. pne.)
 • Atalija, vlada kao majka maloletnog Joaša (oko 841.-835. pne.)
 • Joaš, (oko 835.-796. pne.)
 • Uzija, poznat i kao Azarja (oko 781.-740. pne.)
 • Jotam, (oko 740.-736. pne.)
 • Ahaz, (oko 736.-716. pne.)
 • Amon, (oko 642.-640. pne.)
 • Jojakim, Joahazov brat (oko 609.-598. pne.)
 • Sidkija, Jošijin sin (oko 597.-587. pne.)

(Za razdoblje strane prevlasti na ovim prostorima do 2. veka pne. vidi: Vavilon, Aleksandar Veliki, Seleukidi, Ptolomeji.)

Helenističko i rimsko razdoblje uredi

Makabejci i Hasmonejci uredi

 • Aleksandra (76.-67. pne.), kraljica (njen sin Hirkan II je veliki sveštenik)
 • Hirkan II (67. pne.), nasleđuje majku kao kralj
 • Aristobul II (67.-63. pne.), kralj i veliki sveštenik (istisnuo Hirkana sa prestola)
 • Hirkan II (63.-40. pne.), ponovno veliki sveštenik, a onda i etnarh (47.-41. pne.)
 • Antigon (40.-37. pne.), kralj i veliki sveštenik, Irod u begu

Irodovci uredi

 • Agripa I, sin Aristobulov, kralj u Filipovoj tetrarhiji (37.-44.), i kralj Judeje i Samarije (41.-44.). Nakon njegove smrti, Judeja je ponovno prokuratorska provincija.
 • Agripa II, sin Agripe I, kralj Halkide (48.-53.) i nadglednik jerusalimskog Hrama (49. )
 • Agripa II, umjesto Halkide postaje kralj Filipove tetrarhije (53.-93.) i Varove eparhije u današnjem severnom Libanu, a od 55. godine Neron mu daje i deo Galileje i Pereje.

U previranjima koja su usledila za vreme Prvog jevrejskog ustanka, Hram je spaljen i srušen, a Judeja postaje carska provincija.

U Drugom jevrejskom ustanku (132.-135.) Jevreje će voditi Šimun Bar Kohba. Nakon poraza, Judeja je preimenovana u provinciju Siriju-Palestinu, a Jerusalim u Eliju Kapitolinu (lat. Aelia Capitolina).

Jevreji će svoju državu ponovno da uspostave tek nakon Drugog svetskog rata.

Vidi još uredi