Pokora je čin kajanja, kojim osoba pokazuje svoju iskrenu namjeru, da više ne sagriješi. Pokora također može uključivati popravak štete nastale kao posljedica grijeha. Pod time se najčešće podrazumijeva kršćanski sakrament koji postoji u Katoličkoj, pravoslavnoj (epitimija) i anglikanskoj crkvi.

Pietro Rotari: Portret pokorne djevojčice

Pokora u Katoličkoj crkvi

uredi

Pokora je treći sastavni dio sakramenta ispovijedi (prvi dio je pokajanje, a drugi dio ispovijest grijeha svećeniku). Na kraju ispovijedi, svećenik kaže vjerniku, da za za pokoru izmoli nekoliko molitvi npr. par Oče naša.

Nekada je pokora uključivala i puzanje na koljenima za jako teške grijehe, što je prikazano i u hrvatskom filmu "Đuka Begović", kada se glavni lik kaje za svoje grijehe. Nekada se za pokoru učini dobro djelo ili ode na hodočašće.

Glavni je cilj pokore pomirenje s Bogom i ljudima, napuštanje grešnog načina života i nastojati živjeti na moralniji, uzorniji način.

Vidi i:

uredi