Podjezični živac

Podjezični ili hipoglosni živac (lat. nervus hypoglossus) je kranijalni živac, koji inerviše muskulaturu jezika i geniohioidni mišić.

Prostiranje podjezičnog živca

Živac polazi iz motornog jedra (lat. nucleus nervi hypoglossi) produžene moždine u vidu 10-12 korenova, koji izlaze kroz njen prednji bočni žleb. Nakon toga korenovi se prostiru upolje i unapred i ulaze u hipoglosni kanal, gde se spajaju u jedno nervno stablo. Posle izlaska iz lobanjske duplje, živac ulazi u retrostiloidni deo laterofaringealnog prostora i spušta se duž spoljašnje strane unutrašnje i spoljašnje karotidne arterije. U visini početnog dela potiljačne arterije, on skreće horizontalno unapred prema jeziku. Pošto prođe kroz pukotinu između hioglosnog i milohioidnog mišića, pomoćni živac dolazi u podjezični predeo i deli se u svoje završne jezične grane.

Jezične grane (lat. rami linguales nervi hypoglossi) inervišu mišiće jezika i geniohioidni mišić. Pri jednostranoj paralizi nerva dolazi do otežanih pokreta jezika, dok je pri obostranoj paralizi on u potpunosti nepokretan i otežani su govor i žvakanje.

Literatura

uredi
  • Dr Slavoljub V. Jovanović, dr Nadežda A. Jeličić: "Anatomija čoveka – glava i vrat" ("Savremena administracija" Beograd 2000.) ISBN 86-387-0604-9
Moždani živci
0 krajnji živac | I mirisni živci | II vidni živac | III živac pokretač oka | IV trohlearni živac | V trograni živac (oftalmični, gornjovilični, donjovilični živac) | VI živac odvodilac | VII živac lica | VIII tremno-pužni živac | IX jezično-ždrelni živac | X živac lutalac | XI pomoćni živac | XII podjezični živac