Podatak je "sirova" činjenica predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Podatak predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija iz stvarnog svijeta, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva.

Pojedinačan podatak sam za sebe znači jako malo, ili uopšte nema neko značenje. Interpretacijom odnosno iskorištavanjem podataka u nekom smislenom kontekstu, obično u pročišćenom, organiziranom i obrađenom obliku, dobiva se informacija. Takva informacija je subjektivnog značenja (semantike) te postoji samo u kontekstu primatelja.

Općenito, svojstva objekata i njihovih odnosa u prostoru i vremenu izražavamo podacima. Podatak je u suštini nesupstancijalne naravi, i primarno postoji kao misaoni entitet.

Podatak se može shvatiti kao apstraktna struktura sastavljena od: