Pluralistička škola

Pluralistička škola je moderni termin kojim se označavaju presokratski antički filozofi koji su nastojali pomiriti parmenidovsko poricanje kretanja kao privida sa činjenicom čulnog iskustva o svetu koji se nalazi u stalnoj promeni, činjenicom koju je u svojoj filozofskoj misli naročito isticao Heraklit. Takva su pre svega bila nastojanja Empedokla i Anaksagore.

Povezano

uredi