Plućna maramica

Plućna maramica (lat. pleurae pulmonarius) tanka je opna koja obavija oba plućna krila. Sastoji se od dva lista, od kojih je jedan srastao sa plućima, a drugi sa zidom grudnog koša. Tanki list koji pokriva neposredno spoljašnju površinu pluća naziva se plućni ili drobni list, jer pluća pripadaju drobu ili organima utrobe. Spoljašnji, deblji list maramice naziva se zidni, pošto naleže na zidove grudne duplje.[1]

Plućna maramica
Poprečni presek kroz grudni koš na kome se vidi medijastinalna šupljina šupljina plućne maramice i srčane kese
Details
Latinskipleurae pulmonarius
međurebarni nerv, frenični nerv
Identifiers
TAA07.1.02.001
THŠablon:Str rep.html H3.05.03.0.00001
FMA9583
Anatomska terminologija


Uloga plućne maramice je da tokom disanjajnih pokreta onemogući trenje između nežnog parenhima pluća i čvrstih koštano-mišićnih zidova grudne duplje, i time spreči oštećenja i olakša pokrete pluća.[2]

Anatomija uredi

Plućna maramica je tanka opna koja sa svoja dva lista (visceralnim i parijetalnim) jednim delom obavija pluća a drugim unutrašnji zid grudnog koša. Svako pluće ima svoju opnu-maramicu koja je nezavisne jedna od druge.[3]

Unutrašnji list uredi

Unutrašnji (drobni) list plućne maramice (lat. pleura visceralis), kroz koji se vidi spoljašnja ružičasta površina pluća, tanji je, i sa svih strana oblaže pluća, izuzev udubljen ihmesta na unutrašnim strana pluća, plućnim hilusima, kroz koji prolaze glavna dušnica, krvni sudovi i nervi pluća.

Pošto pokrije spoljašnju površinu pluća i dospe do hilusa, ovaj list se savija i prelazi u drugi, deblji ili spoljašnji list plućne maramice.

Spoljašnji list uredi

Spoljašnji ili zidni list plućne maramice (lat. pleura parietalis) koji je deblji, počinje u predelu plućnih hilusa, gde se spaja sa unutrašnjim listom. Odatle se on prebacuje i pričvršćuje svojom spoljašnjom stranom za unutrašnji zid grudnog koša, dok istovremen svojom unutrašnjom stranom, preko unutrašnjeg lista obavija pluća, i sa njom obrazuje maramičnu (pleuralnu) duplju.

Maramična duplja uredi

Dva sloja-lista pluđne maramice obrazuju (lat. cavitas pleuralis), maramičnu ili pleuralnu duplju ispunjenu tečnošću i bez vazduha. Pritisak tečnosti koji vlada u ovom prostoru niži je od atmosferskom, što je od značaja za normalan proces disanja.

 
Šematizovan prikaz rebara,međurebarnih mišića, prečage, pluća, listova i šupljine plućne maramice.

Špagovi plućne maramice uredi

 
Rebarnoprečažni ili donji maramični špag (označen crveno)

Špagovi plućne maramice su:

Prednji maramični špag

Prednji maramični špag (lat. recessus costomediastinalis), deo je šupljine plućne maramice između rebarnih hrskavica i (sredogruđa (medijastinuma).[4]

Rebarnoprečažni ili donji maramični špag

Donji maramični špag (lat. recessus costodiaphragmaticus), je deo šupljine plućne maramice ili frenikokostalni sinus, u kostofreničnom uglu maramične šupljine, na spoju pleure i dijafragme pleure. Visok je oko 5 cm, a proteže se od osmog do desetog rebra, duž srednje pazušne (aksilarne) linije.[5]

Unutrašnji maramični špag

Unutrašnji maramični špag (lat. recessus phrenicomediastinalis), je deo šupljine plućne maramice između prečage (dijafragme) i sredogruđa (medijastinuma).[6]

Zadnji maramični špag

Zadnji maramični špag (lat. recessus vertebromediastinalis), deo je šupljine plućne maramice koju formira odraz medijastinalnog dela parijetalni pleure na tela grudnih pršljenova.[7]

Izvori uredi

  1. Marušić A. Anatomija čovjeka, Medicinska naklada, 2002.
  2. William F.Ganong, Pregled medicinske fiziologije. Beograd Savremena administracija 1993.
  3. Moore K. Clinically Oriented Anatomy, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
  4. Medical-dictionary Costomediastinal recess
  5. Medical-dictionary Costodiaphragmatic recess
  6. Medical-dictionary Phrenicomediastinal recess
  7. Medical-dictionary Vertebromediastinal recess

Spoljašnje veze uredi