Plavi jahač (nem. Der Blaue Reiter) je nemačko udruženje umetnika ekspresionizma.

Franc Mark: „Kula od plavih konja“

Grupa je proizašla iz Novog udruženja umetnika, a osnovali su ga 1911. u Minhenu Vasilij Kandinski i Franc Mark. Kandinski je opisao kako je grupa dobila ime:

Ime, Plavi jahač, smislili smo za stočićem u šumi Zinelsdorf. Obojica smo voleli plavo, Mark - konje, ja - konjanike. Ime se samo nametnulo.

Ovo ime se pojavilo i na drvorezu Kandinskog iz 1911. koji je on upotrebio za ilustraciju istoimenog almanaha o modernoj umetnosti.

Značajni članovi su bili još: Aleksej fon Javlenski, Paul Kle, Alfred Kubin, August Make i Gabrijela Minter. Čak su i kompozitori, kao Arnold Šenberg, koji se bavio i slikarstvom, pripadali Plavom jahaču. Zajednički im je bio interes za srednjevekovnu i primitivnu umetnost, kao i za savremene pokrete: Kubizam i Fovizam.

Osnovna zamisao bila je slobodno prijateljsko povezivanje istomišljenika bez određenog programa. Tako su umetnici zadržali mogućnost da izgrade i dalje usavršavaju sopstvene stilove. Make i Mark su smatrali da ljudski spoljni i unutrašnji svetovi treba da se susreću kroz umetnost. Uporište za ovu teoriju su im davale teorije Kandinskog. Suprotno drugoj velikoj nemačkoj grupi ekspresionista Mostu, intencije Plavog jahača bile su daleko od kritičke stvarnosti i išle su do slikarskog, više intelektualnog i spiritualnog shvatanja umetnosti. Pod uticajima teorije umetnosti Kandinskog (O duhovnom u umetnosti, 1912. godine) članovi su tragali za novim sredstvima izražavanja i isticanjem samostalnosti boja i oblika težili apstrakciji. Umetnost Plavog jahača karakteriše, takođe, velika otvorenost prema drugim umetničkim strujama (pre svega prema orfizmu Robera Delonea) i narodnoj umetnosti. Tako su prema programu prve izložbe Plavog jahača bili predstavljeni i umetici kao Anri Matis, Rober Delone i Anri Ruso sa svojim delima.

Po izbijanju Prvog svetskog rata grupa je raspuštena. Njihove ideje su i dalje vršile uticaj kroz obrazovnu delatnost, jer je veliki broj članova predavao kasnije na Bauhausu, a njihove ideje imale su veliki uticaj na apstraktno slikarstvo.

Umetnici koji su pripadali grupi Plavi jahač

uredi

Galerija

uredi