Piva je reka u Crnoj Gori, kraća pritoka Drine, koju gradi zajedno sa Tarom na granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom.

Most preko kanjona Pive

Tok uredi

 
Kanjon Pive

Piva izvira iz vrela Sinjac na planini Goliji, blizu manastira Pive. Pre nego što je formirano veštačko Pivsko jezero, Sinjac je tekao ka reci Komarnicu i sa njom u dužini od 34 kilometara činio Pivu. Međutim, Komarnica je deo rečnog sistema dugačkog 86 km (Tušina-Bukovica-Bijela-Komarnica), tako da, mereći od izvora reke Tušine, Piva je dugačka 120 km.

Tušina izvire na planini Sinjajevina u oblati Uskoci u centralnom delu Crne Gore, nekoliko kilometara od izvora druge važne crnogorske reke, Morače. Reka teče na zapad, između planina Sinjajevina i Lola, pred sela Krnja Jela, Bare, Boan i Tušina. Iz smera severa sastaje se sa Bukovicom i dalje teče pod ovim imenom. Nakon što proteknee pored regionalnog centra Šavnika i sela Gradac i Pridvorica u regionu Drobnjaka, reka se na severu sastaje sa Komarnicom i uzima njeno ime.

Komarnica nastavlja da teče između planina Vojnik i Treskavac u skoro nenastanjenoj oblasti i ulazi u Pivsku površ, gde skreće na sever, spaja se sa vrelom Pive i ulazi u duboki kanjon Pive.

Kanjon je prosečan kroz planine Bioč, Volujak, Maglić i Pivsku planinu, dugačak je 33 km, dubok do 1200 m i tu reka stvara izuzetnu snagu koja se koristi za hidroelektranu Mratinje koja je pregradila kanjon 1975. Brana je visoka 220 m i jedna je od najvećih u Evropi. Brana stvara Pivsko jezero (površine 12,5 km² na visini od 675 m i duboko 188 m), koje je poplavilo stari položaj manastira Pive iz 16. veka, pa je manastir preseljen na novo mesto. Reka Vrbnica se sa leve strane uliva u jezero.

Nakon brane Piva nastavlja na sever, sreće se sa Tarom kod Šćepan Polja na granici sa Bosnom i Hercegovinom i formira Drinu.

Sliv Piva zauzima površinu od 1.270 km² i pripada crnomorskom slivu. Reka Piva nije plovna.

Pivska površ uredi

 
Brana Mratinje

Pivska površ je visoka krečnjačka visoravan u slivu Pive, između planina Durmitor, Maglić, Lebršnik, Golija i Vojnik. Plato je dugačak 55 km, dugačak 30 km sa prosečnom nadmorskom visionom od 1200 m i najvišom od 2159. Tok Komarnica-Piva deli površ na dva dela: zapadnu Pivsku Župu i istočnu Pivsku planinu. Oblast se odlikuje mnogim krečnjačkim karakteristikama, kao što su vrtače, jame i uvale i izuzetno je retko naseljena (oko 20 manjih naselja u Pivskoj Župi i 15 na Pivskoj planini). Ovde je razvijeno stočarstvo, a posebno gajenje ovaca.

Vidi još uredi

Slavni ljudi uredi

  • Jelena Dubljević , poznata košarkašica
  • Dragan Bogdanović , otac poznatog košarkaša Bogdana Bogdanovića

Reference uredi

  • Mala Prosvetina Enciklopedija, Treće izdanje (1985); Prosveta; ISBN 86-07-00001-2
  • Jovan Đ. Marković (1990): Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije; Svjetlost-Sarajevo; ISBN 86-01-02651-6