Drevna oblast Anadolije
Pisidija (Πισιδία)
Amfiteatar u Termessosu
Lokacija Južna Anadolija
State existed: -
Jezik Pisidijski
Najvažniji grad Termessos, Sagalassos
Rimska provincija Asia, Galatia

Pisidija (antgrč. Πισιδία [Pisidía]) je bila oblast drevne Male Azije smještena sjeverno od Likije, a koja je graničila s Karijom, Lidijom, Frigijom i Pamfilijom. Teritorija joj približno odgovara suvremenoj provinciji Antalya u Turskoj). Među najvažnijim pisidijskim naseljima su Termessus, Selge, Kremna, Sagalassos, Etenna, Antiohija, Neapolis, Tirijak, Laodiceia Katakekaumene i Filomelij.

Geografija uredi

Iako blizu Mediterana, toplu klimu s juga priječi Taursko gorje. Zbog klime nema drva, ali poljoprivredne kulture uspijevaju zahvaljujući vodi s planina te padalinama kojih je u prosjeku 1000 mm na vrhovima i 500 mm na obroncima. Ta voda se slijeva u visoravni. To su iskoristili pisidijski gradovi, uglavnom sagrađeni na obroncima. Navodnjavano zemljište je pogodno za uzgoj voća i stoke.

Znamenite ličnosti uredi

Eksterni linkovi uredi