Piloni Izidinog hrama na otoku Philae, Asuan, Egipat.

Pilon u arhitekturi ima dvojako značenje: