Pesma (Davičo)

Pesma je roman srpskog književnika Oskara Daviča objavljen 1952. godine. Radnja je smeštena u Beograd za vreme nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu. Protagonist je Mića Ranković, mladi pripadnik antifašističkog pokreta otpora koji dobiva zadatak prevesti uglednog pesnika Andriju Vekovića na teritoriju pod kontrolom partizana; međutim, kada Vekovića uhvati u ljubavnom činu sa jednom praljom, postaje time toliko zgađen da se počne promišljati hoće li ga izvršiti ili ne, a što dovede do njegovog hapšenja. Pesma, koja je koristila tehnike toka svesti, se često navodi kao najbolji Davičov roman.

Ekranizovana je tri puta: