Pešta (mađarski: Pest, slovački: Pešť) bila je grad u Mađarskoj, koji se širenjem 1873. spojio s Budimom pa je tako nastala Budimpešta. Pešta se nalazila istočno od Budima, na lijevoj obali rijeke Dunav, koja je razdvajala ta dva grada.

Zapadni kolodvor u Pešti

Površinski Pešta je dala dvije trećine Budimpešte. Mostovi koji danas spajaju Budim i Peštu spadaju u najljepše mostove u Evropi.

Pešta je stoljećima bila i politički i kulturni centar Mađarske. Također Pešta je bila glavni grad Ugarske (Mađarske).