Orator je izraz kojim se označava javni govornik, odnosno osoba koja je savladala vještinu retorike odnosno govorništva te je tako u stanju na svoje slušatelje ostaviti dobar dojam, odnosno uvjeriti ih u ono što im želi reći. Oratorske vještine se tradicionalno smatraju korisnim za karijere političara, advokata ili predavača u školama ili univerzitetima.

Neki od najpoznatijih oratora u historiji su: