Ohmov zakon

(Preusmjereno sa stranice Omov zakon)

Ohmov zakon (po Georgu Ohmu) je fizički zakon po kojem je električna struja (I) određena kao odnos napona (U) i otpora (R): [1]

Pomoću Omovog zakona možemo izabrati odgovarajući otpornik za strujno kolo.

Na primer, ako znamo koliku struju može da podnese komponenta a da ne pregori, i koliki napon daje izvor napajanja, tada pomoću Omovog zakona možemo izabrati odgovarajući otpornik, koji će sprečiti da struja bude iznad dozvoljenog nivoa.[2]

Omov zakon, jedan od osnovnih zakona u oblasti električne struje, je opisao Om u svom spisu iz 1827. godine.

Jednačine

uredi
 
Jednostavno električno kolo, u kome je struja prikazana oznakkom i. Odnos između napona (V), otpora (R), i jačine struje (I) je V = IR; to je poznato kao Omov zakon.

Prema Omovom zakonu, napon je jednak proizvodu struje i otpora:

 

U skladu sa načelim algebre, možemo prerasporediti veličine, tako da uvek izračunamo nepoznatu veličinu na osnovu dve poznate. Recimo, jačina struje je jednaka količniku napona i otpora, to jest:

 

Ako su nam poznate vrednosti struje i napona, možemo izračunati otpor. Dakle, otpor je jednak količniku napona i jačine struje:

 

gde je:

I - električna struja, merena u amperima (A)
U - električni napon, meren u voltima (V)
R - električni otpor u omima. (Ω)

Primer

uredi

Recimo da imamo bateriju napona 12 volti i sijalicu. Izmereni otpor kola je 9 oma. Na osnovu toga, jačinu struje možemo izračunati po formuli: [3]

I = V / R

I = 12 volti / 9 oma = 1.3 ampera

U mikroskopskom obliku

uredi

Ohmov zakon u mikroskopskom obliku opisuje jakost električne struje s pomoću svojstava čestica koje prenose električni naboj: [1]

I = nvqS,

gdje je n broj slobodnih čestica koje prenose električni naboj, v srednja brzina gibanja nosilaca električnoga naboja, q električni naboj nosilaca električnoga naboja, S ploština poprečnoga presjeka vodiča.

Literatura

uredi
  • Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene, Beograd, 2007.

Izvori

uredi
  1. 1,0 1,1 Ohmov zakon
  2. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 22), Beograd, 2007.
  3. Gordon McComb i Earl Boysen, Elektronika za neupućene (str. 23), Beograd, 2007.

Vidi još

uredi